Realizacje

BUDYNKI ADMINISTRACYJNO- BIUROWE:

Nadleśnictwo Tuszyma
Opis robót: wykonanie systemu klimatyzacji VRF w pomieszczeniach budynku administracyjnego


Zakład Energetyczny Staszów
Opis robót: wykonanie systemu klimatyzacji VRF w pomieszczeniach budynku


Kopalnia siarki

Opis robót: wykonanie systemu klimatyzacji 32 pomieszczeń biurowych


BUDYNKI HANDLOWO-USŁUGOWE

Galeria , Kielce ul. Sienkiewicza
Opis robót: wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz klimatyzacji w systemie VRF z ogrzewaniem budynku przy urzyciu pomp ciepła pomieszczeń biurowych oraz handlowych.