Serwis

Każde urządzenie wymaga dbałości, doglądania i pielęgnowania, aby działać sprawnie.

KLIMANET proponuje doskonałe rozwiązania w trosce o prawidłowe funkcjonowanie urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych, związane z poleceniem Państwu usług w zakresie konserwacji oraz stałego serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego.

USŁUGI SERWISOWE OBEJMUJĄ:

 czyszczenie i dezynfekcja wewnętrznego filtra powietrza,

 czyszczenie parownika klimatyzatora,

 sprawdzenie drożności, czyszczenie i dezynfekcja układu odprowadzenia skroplin

 sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej,

 sprawdzenie poprawności działania urządzenia w różnych trybach pracy,

 pomiar i regulacja ciśnienia czynnika chłodniczego – freonu

 drobne naprawy

 stały nadzór nad poprawnością działania urządzeń

 możliwość przedłużenia gwarancji nawet do 5 lat

Zalecamy wykonywanie konserwacji dwa razy w roku, a w przypadku pracy klimatyzatora w niekorzystnych warunkach co trzy miesiące. Pozwoli to utrzymać urządzenia w dobrym stanie technicznym.

Proponujemy podpisanie stałej umowy na konserwacje, co pozwoli obniżyć koszty obsługi serwisowej oraz zapewni Państwu szybką reakcję w przypadku wystąpienia awarii.
Jeśli chcą Państwo zgłosić usługę serwisową / konserwacyjną klimatyzacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Skontaktujemy się z Państwem po otrzymaniu zgłoszenia w godzinach pracy serwisu tj.
7:30 – 15:30 celem potwierdzenia terminu wizyty technika serwisu.


Ponadto nasza firma oferuje specjalistyczne usługi w zakresie:
„Oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy nominalnej większej niż 12 kW”

Zgodnie z „Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków” [Art 23.1 pkt 2, Art 23.2] właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW. Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku.
Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Poza wieloletnim doświadczeniem, ogromną wiedzą oraz zaufaniem stałych klientów posiadamy wymagane prawem uprawnienia dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług.